z WAMI możemy

przenosić góry

pomagamy rodzinom zagrożonym ubóstwem

organizujemy wyjazdy rehabilitacyjne, edukacyjne

pomagamy przy zakupie sprzętu medycznego

organizujemy szkolenia, konferencje

Zamknij Menu