Nasze działania

Fundacja Potrzebującym powstała w Płocku, a jej misją jest pomoc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują.
Jednym z głównych celów Fundacji jest wsparcie finansowe i rzeczowe oraz prowadzenie działań remontowych dla rodzin i dzieci zagrożonych ubóstwem, pomoc rodzinom dotkniętych niepełnosprawnością, udzielanie pomocy w zakupie sprzętu medycznego i leków. Fundacja organizuje wyjazdy rehabilitacyjne, turystyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Nasze działania prowadzimy także przez prowadzenie konsultacji i terapii logopedycznej i psychologicznej, organizowanie różnych szkoleń, warsztatów i konferencji. Promujemy ochronę zdrowia i życia. Wspieramy rodzicielstwo, macierzyństwo i ochronę rodziny. Prowadzimy działania na rzecz aktywizacji zawodowej, integracji zawodowej, promocji wolontariatu.
Celem Fundacji jest również działalność w zakresie kultury i sztuki oraz w zakresie ekologii i ochrony zwierząt.
Aby poznać pełen zakres naszych działań, zapraszamy do zapoznania się z naszym statutem. 🙂

Zamknij Menu