europe-3256079_1920

Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Fundacja „Potrzebującym” prosi o udzielenie przez Pana /Panią dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, to jest: Twojego adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, zwanych dalej „Danymi Osobowymi”.

Podanie Fundacji Pana/Pani Danych Osobowych jest dobrowolne. Jeżeli chcecie Państwo zgodzić się na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Fundację Potrzebującym z siedzibą w Płocku, zwaną dalej „Fundacją”, które udostępniacie Państwo w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Państwa urządzenie (komputer, smartphone, tablet itp.), w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Państwa urządzeniach i na odczytywanie takich znaczników, prosimy kliknąć przycisk Akceptuję znajdujący się na końcu dokumentu.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, instalowane na Państwa urządzeniu, za pomocą którego przeglądacie Państwo stronę internetową naszej Fundacji. Cookies zawierają nazwę strony internetowej Fundacji, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz unikalny numer.

Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Fundację, i chcecie ograniczyć jej zakres albo ją cofnąć, prosimy o dokonanie stosowanych zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Państwa przeglądarka internetowa może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu. W ustawieniach przeglądarki możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany dotyczącej plików cookies polegającej na automatycznym blokowaniu plików cookies albo ustawieniu możliwości każdorazowego informowania Pana/Panią o zamieszeniu w Państwa urządzeniu plików cookies.

Klikając Akceptuję znajdujący się na końcu dokumentu.

Wyrażacie Państwo dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na przetwarzanie przez Fundację swoich Danych Osobowych w celach marketingowych – na otrzymywanie od Fundacji materiałów reklamujących Fundację lub zachęcających do udzielania wsparcia na rzecz Fundacji lub jej podopiecznych, zawarcia i wykonania łączących Państwa i Fundację ewentualnych umów (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);

- kontaktu w sprawie łączących Państwa i Fundację umów (art. 6 ust. 1 b RODO –wykonanie umowy);

- obsługi Państwa zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na Fundacji obowiązków prawnych). Fundacja może również przetwarzać Państwa Dane Osobowe w celach analitycznych oraz statystycznych. Podstawę do przetwarzania Państwa Danych Osobowych w tych celach będzie uzasadniony interes Fundacji – administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników oraz ich preferencji na stronie internetowej Fundacji, w celu poprawy stosowanych przez Fundację na swojej stronie internetowej funkcjonalności.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Fundację „Potrzebującym” Państwa Danych Osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Potrzebującym” z siedzibą w Płocku ul. Dworcowa 25, 09-402 Płock. Fundacja zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 7743227006, REGON: 363669354 KRS: 0000599828, Tel,575-210-270 ,e-mail fundacja@potrzebujacym.pl

2. Okres przechowywania Państwa Danych Osobowych: Pana/Pani Dane Osobowe będą przechowywane przez Fundację do czasu cofnięcia zgody, ograniczenia Państwa zgody lub podjęcia przez Państwa innych działań mających na celu ograniczenie przetwarzania przez Fundację Pana/Pani Danych Osobowych. W przypadku gdy podstawę przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych stanowi uzasadniony interes Fundacji (administratora), Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia tego uzasadnionego interesu.

3. Odbiorcy Pana/Pani Danych Osobowych: Do Państwa Danych Osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, informatyczne, świadczące usługi reklamowe.

4. Macie Państwo prawo do: - cofnięcia w każdym czasie swojej zgody na przetwarzanie przez Fundację Państwa Danych Osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- przenoszenia danych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Pana /Pani danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

5. Informacje dodatkowe: Przekazane przez Pana/Panią Fundacji Dane Osobowe mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Poszczególne prawa

Źródło

Sposób realizacji/procedura

Prawo do informacji

Art.13-14

Zastosowano wzór klauzuli informacyjnej dla darczyńcy

Prawo dostępu do danych

Art.15

Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w dane osobowe, które podlegają przetwarzaniu

Prawo do sprostowania danych

Art. 16, Art.19

Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do sprostowania danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Sprostowanie może zostać dokonane:

- drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres: fundacja@potrzebujacym.pl

- drogą korespondencyjną poprzez wysłanie informacji na adres: Fundacja „Potrzebującym” z siedzibą w Płocku ul. Dworcowa 25, 09-402 Płock.

- drogą telefoniczną poprzez wykonanie telefonu pod numer: 575-210-270

Prawo do bycia zapomnianym

Art. 17, Art. 19

Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo bycia zapomnianym. Stosowna informacja o tym fakcie powinna zostać przekazana:

- drogą elektroniczną poprzez wysłanie e- maila na adres: fundacja@potrzebujacym.pl

- drogą korespondencyjną poprzez wysłanie informacji na adres: Fundacja „Potrzebującym” z siedzibą w Płocku ul. Dworcowa 25, 09-402 Płock.

- drogą telefoniczną poprzez wykonanie telefonu pod numer: 575-210-270

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Art.18-19

Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Ograniczenie może zostać dokonane:

- drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres: fundacja@potrzebujacym.pl

- drogą korespondencyjną poprzez wysłanie informacji na adres: Fundacja „Potrzebującym” z siedzibą w Płocku ul. Dworcowa 25, 09-402 Płock.

- drogą telefoniczną poprzez wykonanie telefonu pod numer: 575-210-270

Prawo do przenoszenia danych

Art.20

Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do przenoszenia danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Przeniesienie może zostać dokonane:

- drogą elektroniczną poprzez wysłanie e- maila na adres: fundacja@potrzebujacym.pl

- drogą korespondencyjną poprzez wysłanie informacji na adres: Fundacja „Potrzebującym” z siedzibą w Płocku ul. Dworcowa 25, 09-402 Płock.

- drogą telefoniczną poprzez wykonanie telefonu pod numer: 575-210-270

Prawo do sprzeciwu oraz do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Art.21

Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do sprzeciwu oraz do niepodlegania decyzją opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Sprzeciw może zostać dokonany:

- drogą elektroniczną poprzez wysłanie e- maila na adres: fundacja@potrzebujacym.pl

- drogą korespondencyjną poprzez wysłanie informacji na adres: Fundacja „Potrzebującym” z siedzibą w Płocku ul. Dworcowa 25, 09-402 Płock.

- drogą telefoniczną poprzez wykonanie telefonu pod numer: 575-210-270


Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody przez kliknięcie pola „Akceptuję”. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji „Potrzebującym”, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zamknij Menu